Lượng người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam còn kém so với thị trường hiện tại

Chính sách mới cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam có hiệu lực từ tháng 7/2015 đã có tác động tích cực đến thị trường BĐS trong thời gian gần đây. Rõ ràng là từ khi chính sách mới có hiệu lực tổng số căn hộ bán ra trên thị trường năm 2015 […]

Chính sách mới cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam có hiệu lực từ tháng 7/2015 đã có tác động tích cực đến thị trường BĐS trong thời gian gần đây. Rõ ràng là từ khi chính sách mới có hiệu lực tổng số căn hộ bán ra trên thị trường năm 2015 tăng gấp đôi năm 2014, một phần là nhờ vào sự tăng mạnh cả nguồn cung và nguồn cầu, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ các ngân hàng thương mại cho các chủ đầu tư và người mua nhà.

Chúng tôi dự báo, xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2016 và câu chuyện về người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam cũng vẫn là chủ đề được quan tâm. Chúng tôi cho rằng sẽ có thêm sự quan tâm hơn nữa từ các nhà đầu tư trong khu vực quan tâm vào BĐS Việt Nam. 

Liên quan đến chính sách mới cho phép người nước ngoài mua và sở hữu nhà tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng chính sách này hoàn toàn có tác động tích cực, đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đến sự phát triển của thị trường BĐS trong nước, và thực tế cũng đang mang lại nhiều kết quả tốt.

Chính sách cho phép người nước ngoài mua nhà cũng mới được áp dụng gần đây. Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn triển khai việc cho phép người nước ngoài sở hữu BĐS tại Việt Nam vừa mới có hiệu lực từ tháng 12/2015. Khi chính sách này ra đời, yếu tố tích cực là thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư BĐS, tuy nhiên chính sách này có làm cho việc xuống tiền để mua nhà hay không, thì vẫn còn khiêm tốn. Hiện tại con số người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam nếu so với các nước trong cùng khu vực là không nhiều.

Có thể nói rằng điều kiện cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam thoáng hơn so với các nước khác trong khu vực, vì sau đó có thể chuyển nhượng cho người khác. Điều này có tác động đến thị trường BĐS trong nước vì sẽ thúc đầy nhu cầu đầu tư cũng như mong muốn sở hữu BĐS tại Việt Nam của nhiều người nước ngoài.